top of page

תוכניות הטיפול

 

"הטיפול המלא" לשיקום תעסוקתימסגרת טיפול פרטנית וקבוצתית בסביבה המדמה מכינה עיונית אקדמאית. התוכנית בעלת אחוזי הצלחה מרשימים (70%) בהשמת המשתקמים במעגל העבודה. קרא עוד >>>

״סולם״ – תוכנית טיפול מלא עם דגש תעסוקתי למחלימים ממחלת הסרטן- קבוצה של תוכנית טיפול מלא סולם לתושבי הצפון תיפתח בקרוב במרכז גשר גליל באזור התעשייה תפן.
שימו לב כי לזכאים לשיקום תעסוקתי באמצעות המוסד לביטוח לאומי ניתן לבחון זכאות מול אגף השיקום! קרא עוד >>>

 

סדנאות קדם תעסוקתיותסדנאות ייצור, משרדאות ומחשבים, נגרות ואריזה, בסביבה המדמה מסגרת עבודה. התכנית פועלת על בסיס יומי ומכינה את המשתקם באופן ממשי טרם כניסתו למסגרת תעסוקתית. קרא עוד >>>

 

סדנאות שיקום יומיות- ימי טיפול שבועיים שמותאמים לכל משתקם על פי צרכיו ויכולותיו. בכל יום טיפול ניתנים טיפולים פרטניים, קבוצות טיפול ושעות סדנא. מטרות הטיפול, התוכן וההיקף מותאמים אישית, ונבחנים באופן תדיר בהתאם לעקרונות שיקום עדכניים. קרא עוד >>>

 

טיפולים פרטניים- תוכנית שעות המורכבת ממספר טיפולים פרטניים או קבוצתיים על פי צרכיו של המטופל כפי שהומלץ לאחר שיחת היכרות ראשונית כגון  - טיפול נפשי, שיקום קוגניטיבי, טיפול זוגי, טיפול משפחתי, הדרכת הורים/ בני משפחה, ייעוץ השמה, קבוצות – קשב, זיכרון, פתרון בעיות, אימון קוגניטיבי קבוצתי , תקשורת בינאישית. קרא עוד >>>

תוכנית גיל- מסגרת טיפול פרטנית וקבוצתית שמטרתה לקדם את שיפור איכות חייהם של המשתתפים, תוך שיפור יכולותיהם הקוגניטיביות ומניעת התדרדרות נוספת. קרא עוד >>>

 

תוכנית ותיקים (מרכז שפיצר)התוכנית עבור אנשים עם פגיעה מוחית קשה, שאינם מסוגלים לחזור ולהשתלב בתעסוקה בשוק הפתוח. התוכנית משלבת טיפולים וסדנאות עבודה 3-5 ימים בשבוע. ימי הטיפול השבועיים מותאמים לכל משתקם על פי צרכיו ויכולתו. התוכנית מסייעת למשתקמים להמשיך לקיים חיי חברה ואורח חיים נורמטיבי תוך שימור היכולות הקיימות וטיפוח תחושת מסוגלות אישית. קרא עוד >>>

bottom of page