top of page

הטיפול המלא

הטיפול המלא הינו תוכנית יום לשיקום תעסוקתי הכוללת עשרה חודשים של טיפול פרטני וקבוצתי ממוקד, ייעוץ וליווי השמה וכן התנסות תעסוקתית בשוק העבודה למשך שלושה חודשים. עם סיום עשרת חודשי הטיפול, משתלבים המטופלים בשוק העבודה ו/או בלימודים. אחוזי ההשמה בתוכנית גבוהים.

 

בתוכנית מתקיימים טיפולים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים המעניקים חוויה כוללת של העשרה, לימוד, חשיפה לקבוצת דומים, הגברת מודעות ולמידת דרכי פיצוי והסתגלות למגבלה. רוב הטיפולים הקבוצתיים הינם במתכונת של "מכינה" אקדמאית.

 

מתוך תפיסה שבני המשפחה הינם סוכני שיקום משפיעים ומשמעותיים, ושתמיכתם ושילובם חיונית להצלחת תוכנית השיקום, בני המשפחה של המשתקמים מוזמנים למפגשים הייחודים להם. במפגשים אלו הם מתוודעים לבני המשפחה של יתר חברי הקבוצה, לצוות הטיפולי של התוכנית ומקבלים הרצאות העשרה בנושא השיקום לאחר פגיעת מוחית.

 

משתקמים המופנים מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להמשך טיפול בגמר המסגרת אשר כוללת ליווי תעסוקתי על פי הצורך.

 

 

 

 

 

תוכנית טיפול מלא בדגש תעסוקתי למחלימים ממחלת הסרטן

תוכנית סולם הינה תוכנית שיקום נוירופסיכולוגי בדגש תעסוקתי, המיועדת לאנשים המחלימים ממחלת הסרטן ומדווחים אודות שינוים קוגניטיביים.

התערבות בשיקום פרטני וקבוצתי, תוך התייחסות להיבטים רגשיים, קוגניטיביים, חברתיים, משפחתיים ותעסוקתיים מסייעת לעליה בתפקוד במישורי החיים השונים וכן להשתלבות מחדש בהכשרה מקצועית או בתעסוקה.

תוכנית סולם הינה תוכנית פורצת דרך הנסמכת על ניסיון של עשרות שנים בשיקום רגשי, קוגניטיבי תעסוקתי. התוכנית פתוחה במיוחד לאנשים שהחלימו מסרטן וזקוקים לסיוע בחזרה ללימודים או לעבודה, בעקבות השינויים הקוגניטיביים והרגשיים.

התוכנית נמשכת שישה חודשים במתכונות של ארבעה ימים בשבוע וכוללת טיפול פרטני וקבוצתי ממוקד, יעוץ וליווי השמה וכן התנסות תעסוקתית בשוק העבודה למשך שלושה חודשים. 

עם סיום התוכנית, משתלבים המשתתפים בשוק העבודה ו/ או בלימודים וזוכים לתקופה של שנתיים המשך ליווי ומעקב! התוצאה היא חוויה כוללת של העשרה, לימוד, חשיפה לקבוצת הדומים, הגברת מודעות ולמידת דרכי פיצוי, הסתגלות והתמודדות. 

שימו לב כי לזכאים לשיקום תעסוקתי באמצעות המוסד לביטוח לאומי ניתן לבחון זכאות מול אגף השיקום! 

מחלימים ממחלת הסרטן? חשים שינוים בתפקודי החשיבה? מרגישים בלבול, קושי להתרכז, קשיי זיכרון או קשיים בהתמצאות? יש לכם קשיים בארגון ובניהול מטלות?

האם אתם חשים שאתם מדוכדכים, מבולבלים, חרדים מפני העתיד וזקוקים לתמיכה רגשית? האם חל שינוי במצבכם התעסוקתי ואתם נזקקים לסיוע בחזרה לתעסוקה לאחר המחלה?

פנו אלינו עוד היום!

bottom of page