top of page

חברי הועד המנהל

יעקב רוזן – יו"ר הוועד המנהל, לשעבר משנה למנכ״ל בנק הפועלים

ד"ר חיה אופק - קיביליס - ד"ר לפסיכולוגיה ארגונית

עו"ד דורון ויסבורד - כלכלן ושמאי מקרקעין, לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים

ד"ר איתן חבר - פסיכיאטר, מנהל בית חולים השרון, לשעבר סמנכ"ל בי"ח קפלן 

יוסף לוטנברג -  יו"ר יד לבנים ת"א-יפו, לשעבר יו"ר ארגון נכי צה"ל ומנכ"ל בית הלוחם, יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

מוטי כהן - לשעבר מנכ"ל אוניברסיטת תל-אביב

יעקב חיימוביץ' - לשעבר ראש אגף נכסים והתחייבויות בבנק הפועלים

פרופ' חיים פיק - אוניברסיטת תל-אביב

עו"ד גילה יחזקאלי - לשעבר יועצת משפטית ראשית,סמנכל, חברת הנהלה ומזכירת חברה בבנק אוצר החייל בע"מ

נורית סגל - לשעבר דירקטורית בבנק לאומי ובחברות ציבוריות גדולות

ימימה גולדברג - לשעבר הפסיכולוגית הארצית, משרד הבריאות

גד דובב - לשעבר סמנכ"ל משרד הביטחון , ראש אגף השיקום, הכספים,וראש משלחת המשרד בארה"ב ובגרמניה

לודמילה אליאסיאן – מנהלת אגף גמלאות נכות בביטוח הלאומי, נציגת הביטוח הלאומי

 

מבקר פנים - רו"ח דורון כהן, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ 

ועדת ביקורת - שמי אל-דור וקותי גביש

יועצת משפטית - עו"ד נירה דוראני בנימין

דריקטוריון חברת הבת ״אישור״:

יעקב רוזן

דליה נרקיס

גבריאל וייס

פרופ' נתן בורנשטיין 

bottom of page