top of page

סדנאות קדם תעסוקתיות

תוכנית הסדנאות הקדם תעסוקתיות שמה בראש מעייניה את הכנת המשתקמים לקראת תעסוקה באמצעות סימולציית עבודה בסדנאות. התוכנית מתבצעת על בסיס טיפול יומי למשך שנה עד שנה וחצי ומדגישה את התפקוד במסגרת וביסוס הרגלי עבודה (מסגרות זמנים, נוכחות, בקרה, התנהגות עם עמיתים וסמכות). ההשתלבות בתוכנית הינה הדרגתית ומותאמת אישית לכל משתקם. המשתקם עובר מהיותו מטופל בבית חולים שיקומי או נעדר מסגרת, לעבר ביסוס תפקודו במסגרת יומית מלאה.

סדנאות העבודה משלבות עבודה בסדנה וטיפולים קבוצתיים ופרטניים, רגשיים ותפקודיים, בדגש על ההשפעה הקבוצתית תוך התייחסות למרכיבים בינאישיים לצד מרכיבים תפקודיים ונוירופסיכולוגיים.

 

בשלב הראשון, משתלב המשתקם בסדנה יומיים בשבוע שבמהלכם הוא מקבל טיפול פסיכולוגי שיקומי פרטני, טיפול קבוצתי ממוקד בעולם העבודה ובמתרחש בתכנית וכן, טיפול פסיכולוגי קוגניטיבי הכולל אימון קוגניטיבי ו/או התנהגותי פרטני.

 

בנוסף לטיפולים אלו, מתווספים בהמשך תוך התאמה לצרכי המשתקם: הוראה מתקנת, מעקב פסיכיאטרי, טיפולים קוגניטיביים קבוצתיים (כגון קבוצת זיכרון, קבוצה פסיכו-חינוכית, קבוצת התארגנות הכוללת שימוש בעזרים ובעיקר יומן, קבוצת תקשורת) קבוצת גינון, טיפול משפחתי או הדרכת בני משפחה.

 

בשלב מתקדם בתוכנית, מגבש צוות המטפלים גיוון תעסוקתי המתאים ביותר למשתקם, זאת תוך שילוב עבודה פרטנית, טיפולים פסיכולוגיים, ייעוץ של יועצת השמה ועבודה קבוצתית במסגרת טיפול  קבוצתי בקבוצת תעסוקה. התוכנית כוללת סיוע באיתור משרות וליווי במקום העבודה. עם תום התוכנית משולבים המשוקמים בעבודה או בהכשרה מתאימה באחוזי הצלחה גבוהים.

קבוצת אומנות- מתקיימת במרכז רקאנטי בתל אביב בהנחיית פסיכולוגית וסטודנטית לאומנות שיקומית הלומדת בבית ברל,  הקבוצה מתקיימת בתדירות שבועית, תהליך הסדנה מתבצע בהתאם לנושאים מגוונים בעולם האומנות. 

סדנת נגרות - הסדנה מתקיימת באשכול שפיצר בחיפה ומיועדת לתת מענה טיפולי-שיקומי על ידי רכישת הרגלי עבודה ומיומנויות תעסוקתיות בסיסיות ובכך לסייע בהחזרתם של אנשים עם פגיעה מוחית למעגל העבודה.    

הכנסות הסדנא ממכירת העבודות חוזרות למשתקמים בצורת תמריצים המסייעים להם ללמוד ולשפר את הרגלי העבודה ויכולתם המקצועית והתעסוקתית.   למידע נוסף ולהזמנות לחצו כאן =>

bottom of page