top of page

מרכז היום נפתח בינואר 2019 באשכול שפיצר בחיפה בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

המרכז משלים את רצף השירותים הקיימים באשכול ונותן מענים בתחום הטיפולי והשיקומי התומך למשך תקופה ממושכת לאדם לאחר  פגיעה מוחית שאינו מסוגל לחזור למעגל שוק העבודה. צוות המרכז מורכב מאנשי מקצוע מתחומים שונים, ובניהם: פסיכולוגיה שיקומית, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, פסיכיאטריה, מדריכים חברתיים-שיקומיים ומדריכי סדנאות כמו: ייצור, נגרות, מחשבים, קרקמיקה ועוד.

אוכלוסיית היעד הינה, אנשים לאחר פגיעת ראש (חבלה או מחלה), בטווח גילאים 18 עד 55 (גיל קליטה), עם או ללא נכות פיזית, עם ירידה בתפקודים הקוגניטיביים, הבין אישיים ו/או ההתנהגותיים. 

מטרת המרכז היא לייצר קהילה בה האדם מוצא קבוצת שייכות ומקבל את מעטפת הטיפול המותאמת לו בתמיכה של אנשי מקצוע מומחים בתחום הפגיעה המוחית והשלכותיה. ההשתלבות במסגרת מספקת מענה הן לצרכים הרגשיים והטיפוליים והן לצורך במסגרת משמעותית הכוללת יום פעילות מלא בעל תוכן מעשיר ותומך.  

מהות השירות:

1. שיפור איכות החיים ומתן תוכן והעשרה לחיי היומיום

2. תמיכה בחיים עצמאיים בקהילה

3. מיצוי הזדמנויות חברתיות

4. מניעת מצבי בדידות והזנחה

5. רכישת מיומנויות בין אישיות, פרה - תעסוקתיות וקהילתיות

6. שימור\שיפור התפקוד ומניעת התדרדרות

המסגרת מופעלת במימון מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובפיקוחו. ההפניה למרכז היום נעשית באמצעות מחלקת הרווחה באזור מגוריו של הפונה (יש צורך בפתיחת תיק במחלקת הרווחה).

הצוות:   

מורן זהבי.JPG

מורן זהבי

יעל גימון.JPG

יעל גימון

DSC09673.JPG

ישראלה קופליק – אילון 

מנהלת מרכז היום

פסיכולוגית שיקומית מומחית, נוירופסיכולוגית. 

אגנשקה צגרינוב- מדריכת סדנה, מרכז היום ב

אג'נשקה צגרינוב

שרה בונס - מרכז יום.jpg

שרה בונס

אליהו רז.jpg

אליהו רז

יהודית גליק

מזכירות

סיגל שמיר מורה לקרמיקה.jpeg

סיגל שמיר

אתי תמם - מדריכת מחשבים (מרכז היום בשפיצר).jpg

אתי תמם

פחרי.jpeg

פח'רי ג'ברין

ירדן אביטל - מרכז היום חיפה.png

ירדן אביטל

שירותים נוספים הניתנים במרכז היום

יצירה

hmhrv.PNG

פיזיותרפיה

kfhsv 2.PNG
bottom of page