top of page
תמונה השמה copy copy copy

צוות התעסוקה

 

בכל אחד מארבעת המרכזים ישנו צוות תעסוקה המורכב מיועצי תעסוקה מנוסים ורגישים. יועצי התעסוקה מלווים כל משתקם בתהליך של גיבוש תעסוקתי, מתוך מטרה לסייע באיתור משרה אשר הולמת את כישוריו בעקבות הפגיעה, תוך התייחסות לתחומי העניין ורקע תעסוקתי קודם.
 
צוות התעסוקה מלווה הן את המשתקם והן את המעסיק הידיד בחבלי הקליטה ולאחר תחילת העבודה, על מנת לתווך את ההתאמות הנדרשות לשביעות רצון כל הצדדים.
 

 

 

 

bottom of page