תמונה השמה copy copy copy

צוות ההשמה

 

בכל אחד מארבעת המרכזים ישנו צוות השמה המורכב מיועצות השמה מנוסות ורגישות. יועצות ההשמה מלוות כל משתקם בתהליך של גיבוש תעסוקתי, מתוך מטרה לסייע באיתור משרה אשר הולמת את כישוריו בעקבות הפגיעה, תוך התייחסות לתחומי העניין ורקע תעסוקתי קודם.
 
צוות ההשמה מלווה הן את המשתקם והן את המעסיק הידיד בחבלי הקליטה ולאחר תחילת העבודה, על מנת לתווך את ההתאמות הנדרשות לשביעות רצון כל הצדדים.