top of page
קורסים, הרצאות והדרכות (3704 × 1493 פיקסל).png

במכון ידע ייחודי ומשמעותי אשר נצבר לאורך 50 שנות קיומו בתחום השיקום הנוירופסיכולוגי. המערך יתן מענה לגורמי חוץ אשר מעוניינים לקבל מידע על שיקום בקהילה של אנשים עם פגיעה מוחית.

היפוקמפוס - מערך ההרצאות, ההדרכות והקורסים
מבית המכון הלאומי לשיקום נוירופסיכולוגי ע"ר

אבחון נוירופסיכולוגי

רצף השיקום

שיקום נוירופסיכולוגי בדגש קוגניטיבי

מבנה המוח, תהליכים ומבנים

תהליכי אבל אחרי פגיעה או אובדן אצל אנשים עם פגיעה מוחית

שיקום תעסוקתי של אנשים עם פגיעה מוחית

תוכניות יום הוליסטיות לשיקום תעסוקתי של אנשים עם פגיעה מוחית

חשיבות בני משפחה בשיקום של אנשים עם פגיעה מוחית

שיקום קוגניטיבי לאחר טרשת נפוצה

ליקויים קוגניטיביים לאחר סרטן שאינו במוח

התמודדות עם ירידה קוגניטיבית בגיל השלישי

תכנים מרכזיים

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

073-7771777 | Michalc@shikumil.org.il

bottom of page